O nama

OSNOVNI PODACI

Naziv tvrtke:DELTA d. o. o.
Sjedište:Slavonski Brod, Primorska 34
OIB:

99366566207

VAT/PDV broj:

HR99366566207

MBS:

050028782

Nadležni sud:Trgovački sud, Osijek
– stalna služba Slavonski Brod
Poslovni račun:HR1423400091100177566 
– kod Privredne Banke Zagreb
Temeljni kapital:18.600,00 kuna
Odgovorna osoba:Zlatko Baričević
– direktor društva

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

LOKACIJA: Primorska ulica br. 36 Slavonski Brod, Hrvatska TELEFON +385 (0)35 204 000 E-MAIL info@delta-auto.hr